|  
CastellanoCatalà
Ronda 15
 
 
Política de calidad y medio ambiente ISO 14001

ISO 9001

Política de qualitat i medi ambient

Ronda 15, S.L., concessionari oficial Volvo dedicat a la venda de vehicle nou i usat, servei postvenda (mecànica i carrosseria) i magatzem de peces de recanvi, està compromés en oferir un servei de qualitat conjuntament amb la protecció del medi ambient; es per aquest motiu que té com objectiu estratègic continuar amb el disseny e implantació del Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient, basat en el cumpliment de les normes UNE-ISO 9001:2008 i UNE-ISO 14001:2004. Per això, la direcció s´ha compromès a asignar els mitjans i recursos necessaris.

Mitjançant aquesta política, en RONDA 15 S.L., adquirim el compromís de millora continua perfeccionant el servei prestat amb una atenció especial als requeriments dels nostres clients conjuntament amb unes bones pràctiques ambientals. Per això, ens comprometem a millorar la qualitat dels nostres serveis i minimitzar l´impacte ambiental negatiu generat dintre de les nostres activitats realitzant les següents actuacions:

Des de Ronda 15 S.L. duem a terme l´aplicació del Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient a tots els nivells de l´organització, per això recalquem la importància de la participació, informació i formació de tots els treballadors.

Entre tots, conseguirem que el nostre saber fer, sigui un exemple d´empresa compromesa amb la Qualitat i el Medi Ambient dintre del nostre sector assegurant el compliment dels objectius i metes fixades.

La present política de Qualitat i Medi Ambient es el document líder del sistema de gestió integrada implantat, es mantè día a día i es difundeix a tots els treballadors de RONDA 15 S.L. i personal que treballa per l´organització, trobant-se a disposició del públic de forma permanent per poder ser revisada per les parts interessades que el sol.licitin.

Des de la direcció ens comprometem al cumpliment del que s´exposa en aquesta Política de Qualitat i Medi Ambient, i per que així consti ho subscribim,

J. Banús
Gerent
A Barcelona, 20 de maig de 2009
El seu concessionari oficial Volvo a Barcelona i Baix Llobregat
amb venda de vehicles nous i usats, recanvis, i servei de taller mecànic i taller xapa / pintura
 
  • Certificaciones